O nas

Zakład Historii Języka Polskiego w obecnym kształcie skupia grono badaczy zajmujących się przede wszystkim staropolszczyzną, a zwłaszcza – językiem polskiego średniowiecza. Nawiązujemy tym samym do kierunków badań wyznaczonych przez profesorów Stanisława Urbańczyka i Władysława Kuraszkiewicza na długo przed wyłonieniem się z dawnego Zakładu Języka Polskiego jednostki skupionej wyłącznie na językoznawczych badaniach diachronicznych. Pierwszym kierownikiem powstałego w 1996 roku Zakładu Historii Języka Polskiego był profesor Wojciech Ryszard Rzepka (do 2002) roku, kolejnym – profesor Zdzisława Krążyńska (uczniowie profesora Kuraszkiewicza). Od 2012 do 2020 roku zakładem kierował profesor Tomasz Mika. W 2021 roku kierownictwo objęła profesor UAM Agnieszka Słoboda. W zakładzie prowadzimy badania zarówno nad systemem języka (przede wszystkim składniowe), jak i wielokierunkowe studia nad najdawniejszymi tekstami polskimi i dwujęzycznymi, widzianymi w szerokim, interdyscyplinarnym kontekście. Więcej informacji o zainteresowaniach naukowych członków zakładu można znaleźć tutaj. Zakład oferuje wiele typów zajęć, organizuje konferencje naukowe, szczególną wagę przywiązuje do popularyzacji wiedzy historycznojęzykowej, przede wszystkim poprzez prężnie działające (od 2002 roku) Koło Miłośników Historii Języka Polskiego.


Kierownik zakładu

prof. UAM dr hab. Agnieszka Słoboda

Pracownicy

Doktoranci

Profesorowie emerytowani

śp. prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska

Współpracownicy