Badania

 • Składnia historyczna (Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda, Olga Ziółkowska, Aleksandra Deskur)
 • Semantyka i leksykologia historyczna (Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda, Dorota Rojszczak-Robińska, Marcin Kuźmicki, Olga Ziółkowska, Karolina Borowiec, Dorota Masłej)
 • Synteza ewolucji systemu składniowego staropolszczyzny (Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda)
 • Ewolucja i biologiczne podstawy języka (Agnieszka Słoboda)
 • Stylistyka i tekstologia staropolska (Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Marcin Kuźmicki, Olga Ziółkowska, Dorota Masłej, Wojciech Stelmach)
 • Źródła tekstów dawnych, dwujęzyczność (Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda, Dorota Rojszczak-Robińska, Marcin Kuźmicki, Karolina Borowiec, Wojciech Stelmach)
 • Rękopisy i druki staropolskie (Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda, Dorota Rojszczak-Robińska, Marcin Kuźmicki, Olga Ziółkowska, Karolina Borowiec, Dorota Masłej, Wojciech Stelmach)
 • Edytorstwo tekstów dawnych (Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Olga Ziółkowska, Karolina Borowiec, Dorota Masłej, Wojciech Stelmach)
 • Słowiańszczyzna (Marcin Kuźmicki, Karolina Borowiec, Wojciech Stelmach)
 • Fleksja historyczna (Zdzisława Krążyńska, Agnieszka Słoboda)
 • Filozofia języka (Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda)
 • Historia zewnętrzna języka (Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Wojciech Stelmach)
 • Paleografia (Marcin Kuźmicki)
 • Interpunkcja staropolska (Tomasz Mika)
 • Oralność – piśmienność (Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda, Aleksandra Deskur)