mgr Zofia Bryłka-Baranowska

e-mail: zofbry@amu.edu.pl
ORCID: 0000-0003-0426-4532

Informacja biograficzna:

 • 2021 – obecnie: Językoznawstwo (doktorat). Szkoła Nauk o Języku i Literaturze UAM
 • 2019-2021: Filologia polska (magisterium). Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Praca dyplomowa: Paraphrasis Wojciecha Tylkowskiego – na pograniczu przekładu i objaśnienia. Specjalność nauczycielska.
 • 2017-2020: Historia sztuki (licencjat). Wydział Nauk o Sztuce UAM. Praca dyplomowa: Drzwi z bazyliki Santa Sabina w Rzymie. Ikonografia i kompozycja
 • 2016-2019: Filologia polska (licencjat). Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Praca dyplomowa: Różnice językowe i teologiczne w przekładach Psalmu 23. Specjalność logopedyczna i nauczycielska.

Projekty badawcze:

 • 2024: Wykonawca zbiorowy w grancie NCN: Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych (nr 2017/26/E/HS2/00083), pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Doroty Rojszczak-Robińskiej.
 • 2022-2023: Minigrant doktorancki pt. Rozmowy Jezusa i Maryi w Rozmyślaniu przemyskim w świetle treści teologicznych w ramach konkursu ID-UB (nr 054/13/SNJL/0004).
 • 2022: Wykonawca zbiorowy w grancie NCN: Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych (nr 2017/26/E/HS2/00083), pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Doroty Rojszczak-Robińskiej.

Prowadzone zajęcia:

 • Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny (studia I stopnia)
 • Wprowadzenie do lektury tekstów staropolskich (zajęcia fakultatywne)

Publikacje:

Monografie:

 • Bryłka-Baranowska Zofia, Paraphrasis Wojciecha Tylkowskiego – na pograniczu przekładu i objaśnienia, Lublin 2023.

Artykuły:

 • Bryłka-Baranowska Zofia, Między tłumaczeniem a teologią. Historyja trzech kroli, w: Język staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy, red D. Rojszczak-Robińska, A. Deskur, W. Stelmach, Poznań 2023, s. 91-109.
 • Bryłka Zofia, Staropolskie Spotkania Językoznawcze IV – sprawozdanie z konferencji, „Poznański Półrocznik Językoznawczy”, nr 1, 2022, s. 72-80.
 • Bryłka Zofia, Wizualne źródła staropolskich apokryfów (na przykładzie motywu tłoczni mistycznej), w: Źródła staropolskich apokryfów, red. D. Rojszczak-Robińska, A. Deskur, W. Stelmach, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2021, s. 255-267.
 • Bryłka Zofia, Bóg-władca czy Bóg-pasterz? Różnice językowe w tłumaczeniach pierwszego wersetu Psalmu 23, w: Juwenalia historycznojęzykowe 3, red. A. Deskur, W. Stelmach, Z. Bryłka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020, s. 19-28.
 • Bryłka Zofia, Żydowska uczta w polskich przekładach Psalmu 23, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 2016.4/2017.1, 2020, s. 18-31.

Prace redakcyjne:

 • Juwenalia historycznojęzykowe 3, red. A. Deskur, W. Stelmach, Z. Bryłka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020.