Zajęcia

Zakład oferuje seminaria licencjackie, magisterskie, kształcenie na szczeblu doktorskim, wykłady monograficzne oraz zajęcia fakultatywne przede wszystkim z zakresu historii języka polskiego. Magistrantom i słuchaczom polonistyki, w tym również studiującym trybem indywidualnym, oferujemy udział w badaniach naukowych prowadzonych w Zakładzie pod opieką wybranych pracowników.

Zajęcia kursowe

Studia dzienne

Wykłady i zajęcia fakultatywne

prof. dr hab. Tomasz Mika, prof. UAM dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska, dr Dorota Masłej, mgr Aleksandra Deskur

Wprowadzenie do lektury tekstów staropolskich
(konwersatorium fakultatywne, I sem., 30 godz. I rok)

Zajęcia poświęcone będą wybranym fragmentom staropolskich tekstów. Prowadzone na pograniczu dziedzin (językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, teologii i historii sztuki) zajęcia mają zaprosić w świat mediewistycznej analizy tekstu.

mgr Wojciech Stelmach

Świat słowiańskich apokryfów Nowego Testamentu
(konwersatorium fakultatywne, I sem., 30 godz., II sem., 30 godz.)

dr Marcin Kuźmicki

Język najstarszych tekstów słowiańskich
(konwersatorium fakultatywne, I sem., 30 godz.)

Student zapoznaje się najdawniejszym słowiańskim językiem i poznaje jego dwojaką rolę, którą odgrywa w historii języków słowiańskich: po pierwsze, z racji swej dawności uznawany jest jako najbliższy hipotetycznemu językowi prasłowiańskiemu, po drugie, jest pierwszym językiem literackim, co umożliwia ukazanie analogii i różnic w kształtowaniu się innych słowiańskich języków literackich, w tym także polszczyzny.