mgr Aleksandra Deskur

adres email: aleksandra.deskur@amu.edu.pl

Informacja biograficzna

2016 r. – ukończenie studiów licencjackich, tytuł zawodowy licencjata na podstawie pracy pt. „Jako dusza ową ruszy klawiaturą”. Wola i afekt w barokowych traktatach filozoficznych i przyrodoznawczych (na przykładzie Abrysu doczesnej szczęśliwości Stanisława Witwickiego oraz Uczonych rozmów Wojciecha Tylkowskiego)

2018 r. – ukończenie studiów magisterskich, tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy pt. Teoria upiśmiennienia – od intuicji do nauki

Udział w projektach badawczych

od 2018 – Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych, grant Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/26/E/HS2/00083) – doktorant

Prowadzone zajęcia

Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny (studia licencjackie)

Wprowadzenie do lektury tekstów staropolskich (fakultet)

Język oralny i jego ślady w staropolszczyźnie (fakultet)

Wybrane publikacje

Termin „tekst” wobec teorii oralności i piśmienności, w: Materialność i sensualność tekstu, red. J. Bedyniak, Warszawa 2018.

Oralność w teorii Milmana Parry’ego, Alberta Batesa Lorda i Waltera Jacksona Onga, w: Juwenalia historycznojęzykowe 2, red. K. Borowiec, D. Masłej, O. Ziółkowska [w druku].

„Wielka teoria piśmienności” – podstawowe założenia, krytyka i problemy metodologiczne, „Academic Journal of Modern Philology” 2018/7, s. 109-117.

Najważniejsze terminy w teorii oralności i piśmienności, „Orbis Linguarum”, vol. 49, red. K. Gostkowska, A. Kuźniak, D. Słapek, Dresden – Wrocław 2018, s. 39-49.

Umysł w teorii upiśmiennienia (teorii oralności i piśmienności), „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” [w druku].

Zachowanie chronologii wydarzeń w strukturze składniowej (na podstawie staropolskich apokryfów), „Kwartalnik Językoznawczy” 2016 [wyd. 2019]/3, s. 1-14.

O potrzebie wykorzystywania terminów z zakresu teorii oralności i piśmienności w językoznawstwie. Termin upiśmiennienie, w: Staropolskie Spotkania Językoznawcze 3: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Ziółkowska, Poznań 2018, s. 273-292.

Zmiany znaczeń wyrazów – projekt zajęć z wiedzy o historycznym rozwoju polszczyzny, „Polonistyka. Innowacje” 2020/11, s. 211-220.

Mówienie o zdarzeniach a zachowanie ich chronologii w zdaniu złożonym, w: Juwenalia historycznojęzykowe 3, red. Z. Bryłka, A. Deskur, W. Stelmach, Poznań 2020, s. 49-61.

Jak badać ślady oralności pierwotnej i upiśmiennienia w tekstach staropolskich, w: Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich, red. J. Kulwicka-Kamińska, A. Moroz [w druku].

Oralność czy mówioność? O śladach mowy w tekstach staropolskich [w druku].

Prace redakcyjne

„Kwartalnik Językoznawczy” 2016/3 (z W. Stelmachem)

„Kwartalnik Językoznawczy” 2016/4-2017/1 (z W. Stelmachem i K. Zagłobą)

Juwenalia historycznojęzykowe 3 (z Z. Bryłką i W. Stelmachem)