Zakład Historii Języka Polskiego

Zakład Historii Języka Polskiego w obecnym kształcie skupia grono badaczy zajmujących się przede wszystkim staropolszczyzną, a zwłaszcza – językiem polskiego średniowiecza. Nawiązujemy tym samym do kierunków badań wyznaczonych przez profesorów Stanisława Urbańczyka i Władysława Kuraszkiewicza na długo przed wyłonieniem się z dawnego Zakładu Języka Polskiego jednostki skupionej wyłącznie na językoznawczych badaniach diachronicznych.