1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 14 lutego 2022 r.

Źródła staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Poznańskie Studia Polonistyczne ukazała się właśnie monografia „Źródła staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy”, pod redakcją Doroty Rojszczak-Robińskiej, Aleksandry Deskur i Wojciecha Stelmacha.

Tom jest pokłosiem konferencji, zorganizowanej przez działający w naszym Zakładzie zespół grantu Narodowego Centrum Nauki. Składa się z 12 artykułów, poświęconych różnorodnym aspektom badań nad źródłami, prezentujących różne perspektywy (m.in. językoznawczą, literaturoznawczą, źródłoznawczą, teologiczną). Książka jest dedykowana pamięci Profesor Marii Adamczyk, która wskazywała, że apokryfy wymagają badań interdyscyplinarnych, wielokierunkowych.

Spis treści:

 1. Zbigniew Izydorczyk, The Gospel of Nicodemus in European Vernaculars: Textual Sources and Translatorial Strategies
 2. Agnieszka Fabiańska, Historia scholastica Piotra Comestora jako średniowieczna summa dziejów biblijnych
 3. Roman Mazurkiewicz, Conceptio ex osculo ‒ pseudo-apokryficzny drobiazg w tzw. kazaniach Paterka
 4. Adam Rybicki, Obraz Maryi w średniowiecznych apokryfach polskich na tle maryjnej duchowości średniowiecza
 5. Dorota Rojszczak-Robińska, Staropolscy apokryfiści o swoich źródłach. Strategie cytowania
 6. Marcin Loch, Żywot św. Anny a Legenda Sanctissimae Matronae
 7. Dorota Masłej, Revelationes Brygidy Szwedzkiej w staropolskich apokryfach
 8. Olga Ziółkowska, Dwa staropolskie tłumaczenia Listu Lentulusa
 9. Aleksandra Deskur, Badanie śladów oralności pierwotnej w tekście staropolskim a obecność źródła. Redundancja w Rozmyślaniu przemyskim
 10. Izabela Kotlarska, Elementy ludowe w Żywocie św. Anny
 11. Zofia Bryłka, Wizualne źródła staropolskich apokryfów (na przykładzie motywu tłoczni mistycznej)
 12. Dorota Vincurkova, „Żydom śmierdziało z gęby, bo sie czosnku objedli”. Foetor judaicus, czyli „smród żydowski” w późnośredniowiecznych polskich apokryfach