1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 16 grudnia 2013 r.

Zebranie Zakładu 16.12.2013

16 grudnia odbyło się ostatnie w 2013 roku zebranie Zakładu Historii Języka Polskiego UAM. Przedmiotem dyskusji był referat dra Marcina Kuźmickiego pt. Roty czy zapiska sądowa jako tekst badawczy? Podczas spotkania poruszone zostały ważkie problemy, dotyczące m.in. wydania wielkopolskich rot sądowych przez W. Kuraszkiewicza i H. Kowalewicza, terminologii – czym jest rota a czym zapiska, a także sposobu badania tekstu rot przez historyków języka.
Uznano, że badając roty nie wolno zapominać, że są one zawsze częścią większej całości, jaką są zapiski sądowe, że praktycznie nie występują w izolacji, że nigdy nie są pozbawione obudowy łacińskiej, więc powinny być rozpatrywane jako teksty dwujęzyczne. Omówiono zagrożenia, jakie niesie wypreparowanie tekstu polskiego z jego łacińskiego kontekstu.
W dyskusjiwzięli udział: Karolina Borowiec, Magdalena Kierkowicz, Zdzisława Krążyńska, Marcin Kuźmicki, Dorota Rojszczak-Robińska, Agnieszka Słoboda, Olga Stramczewska, Maria Trawińska. Spotkanie prowadził Tomasz Mika.
Obradom towarzyszył poczęstunek i tradycyjne już szukanie orzechów.