1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 2 grudnia 2015 r.

„Z poznańskich badań nad staropolszczyzną” w „LingVariach”

Informujemy, że w nowym numerze półrocznika „LingVaria” – nr 2 (20) 2015 – ukazało się osiem artykułów pracowników i doktorantów naszego Zakładu:

  • Zdzisławy Krążyńskiej: Staropolskie konstrukcje z przyimkami. Krótka synteza…;
  • Tomasza Miki: Tekst staropolski jako odmienny obiekt badań? W poszukiwaniu narzędzi opisu;
  • Agnieszki Słobody: Liczebniki przysłówkowe w Rozmyślaniu przemyskim – kwantyfikacja zdarzeń;
  • Marcina Kuźmickiego: Wydanie Wielkopolskich rot sądowych w świetle najnowszych ustaleń badawczych;
  • Doroty Rojszczak-Robińskiej: O ostrożniejszym aniżeli dotychmiast poezji średniowiecznej czytaniu;
  • Olgi Stramczewskiej (Ziółkowskiej): Wobec braku źródeł. O śladach ACI w Rozmyślaniach dominikańskich;
  • Karoliny Borowiec: Filologiczne wydanie Rozmyślania przemyskiego a czeski Život Krista Pána;
  • Doroty Masłej: O wyjątkowym średniowiecznym komentarzu do tłumaczenia modlitw.

Zachęcamy do lektury. Pełny spis treści numeru znaleźć można na stronie czasopisma.