1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 17 kwietnia 2016 r.

„Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze”

Miło nam poinformować, że niedawno ukazała się monografia „Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze”, której autorami są prof. UAM dr hab. Tomasz Mika oraz prof. UAM dr hab. Agnieszka Słoboda.

Książka ujmuje średniowieczne wyrażenia funkcyjne z perspektywy składniowej i jest uzupełnieniem dociekań leksykalnych prowadzonych w ramach projektu „Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym” (finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, UMO-2011/010B/H2S/04643). Autorzy nawiązują w niej do opublikowanej właśnie monografii „Składnia średniowiecznej polszczyzny. Część I. Konteksty – metody – tendencje”.

Celem publikacji jest przede wszystkim pokazanie z jednej strony uwarunkowań i ograniczeń badawczych, z drugiej – szans, jakie stwarza możliwość interpretacji wyrażeń funkcyjnych przez pryzmat rozpoznanych prawodłowości rozwoju składni staropolskiej.