1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 28 kwietnia 2014 r.

wstępny program konferencji

W zakładce Konferencja pojawił się wstępny program konferencji.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2014 r. Pierwszego dnia dyskusje skupione będą wokół referatów dotykających kwestii edycji tekstów staropolskich, problemów źródeł staropolskich tekstów oraz relacji między nimi. Udział badaczy różnych dyscyplin (historyków, klasyków, edytorów, literaturoznawców i językoznawców) gwarantuje interdyscyplinarne podejście do omawianych tematów. Drugiego dnia konferencji dyskutować będziemy głównie nad zagadnieniami historycznojęzykowymi, nad metodami badań i opisu zjawisk i procesów językowych (składniowych, leksykalnych, fleksyjnych czy fonetycznych). To oczywiście tylko główne kręgi tematyczne, problemów szczegółowych poruszonych w referatach jest tak wiele, że nie sposób ich wymienić.

            Obrady będą wyłącznie plenarne, niemal w całości przeznaczone na dyskusję. To wymiana poglądów jest istotą naszego spotkania. Dlatego podczas obrad przewidujemy jedynie 5 minut wprowadzenia dla każdego z Referentów (na przykład na przypomnienie najważniejszych tez swoich referatów czy wskazanie kwestii wymagających debaty). Pozostały czas poświęcony będzie w całości na dyskusję. W tym kontekście nie trzeba dodawać, jak ważne jest, by uczestnicy i dyskutanci zechcieli się wcześniej zapoznać się z tekstami referatów. Teksty rozsyłane będą mailem osobom zainteresowanym. W związku z tym prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w obradach lub części obrad na adres: dorroj@amu.edu.pl

 

Bardzo się cieszymy, że już wkrótce będziemy Państwa gościć, że wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na tytułowe pytanie konferencji: Jak badać teksty staropolskie.