1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 4 maja 2015 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa (KMHJP)

W imieniu Koła Miłośników Historii Języka Polskiego, działającego przy Zakładzie Historii Języka Polskiego, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Historycznojęzykowej w 50. rocznicę śmierci Tadeusza Lehra-Spławińskiego. Konferencja odbywać się będzie w dniach 14-15 maja 2015 r.

Obradom towarzyszyć będą warsztaty dla uczestników konferencji oraz studentów WFPiK, zachęcamy do skorzystania z okazji do posłuchania zaproszonych Gości.

 

Pełny program konferencji:

 

Czwartek, 14 maja

8:30 rejestracja

9:00 otwarcie konferencji

9:50 – 11:10 obrady (sesja I)

Joanna Waliszewska (UAM), Jidysz a języki łużyckie – o teorii Paula Wexlera

Monika Nowak (UAM), Słowiańska działalność piśmiennicza klasztoru sazawskiego

Katarzyna Jasińska (UP), Praindoeuropejskie pierwiastki w staropolskich derywatach rzeczownikowych z sufiksem -ota

11:10 – 11:30 przerwa kawowa

11:30 – 13:15 obrady (sesja II)

Barbara Szczedrońska (UW), Świat barw w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii na język polski – leksyka rodzima

Martyna Sabała (UW), Leksykalne dziedzictwo prasłowiańskie z zakresu pożywienia w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii na język polski

Paulina Cygańska (UW), Nazwy krain geograficznych i ich mieszkańców w XVI-wiecznych tłumaczeniach Ewangelii na język polski

Mirosław Koziarski (UAM), Digitalizacja Słownika warszawskiego na potrzeby językoznawstwa diachronicznego

13:30 – 14:15 obiad

14:30 – 15:50 obrady (sesja III)

Ireneusz Słoma (KUL), Znaczenie języka staropolskiego w rzymskokatolickim kanonie Mszy Świętej

Dorota Masłej (UAM), Co kryje się na jednej karcie z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej (sygn. 1297)? Zarys problemów badawczych

Marta Siwińska (UAM), Jak tłumaczono Rozmyślanie przemyskie?

15:50 – 16:10 przerwa kawowa

16:10 – 18:40 warsztaty I: dr Izabela Winiarska-Górska (UW)

19:00 integracja

 

Piątek, 15 maja

9:00 – 11:00 warsztaty II: dr Mariusz Leńczuk (PAN), prof. UAM dr hab. Tomasz Mika

11:00 – 11:20 przerwa kawowa

11:20 – 12:40 obrady (sesja IV)

Kacper Kardas (UŚ), Przyrostek -ciel i jego koligaty w historii polszczyzny

Karolina Traczyk (UWr), Rozwój form dopełniacza liczby mnogiej od XV wieku do współczesności

Dominik Durniat (UAM), Słysz modlitwę, jąż nosimy – analiza przekształceń składniowych wersetu w zachowanych przekazach Bogurodzicy

13:00 – 14:00 obiad

14:30 – 15:50 obrady (sesja V)

Marta Nowak (UAM), Dlaczego XVI-wieczny rycerz musiał być serdeczny? Czyli o zmianach w znaczeniach wyrazów

Paweł Połednik (UŚ), Stałość pojęciowa a zmienność leksykalna. Uwagi do leksyki testamentów doby średniopolskiej

Dorota Mika (IJP PAN), Percepcja zmysłowa w leksyce staropolskiej – zagadnienia semantyczne

15:50 – 16:10 przerwa kawowa

16:10 – 17:30 obrady (sesja VI)

Magdalena Pliszka (UW), Między obecnością a nieobecnością. Obraz aktywności seksualnej płci pięknej na podstawie słownictwa seksualnego Gargantui i Pantagruela F. Rabelais’go w przekładzie T. Żeleńskiego (Boya)

Olga Stramczewska (UAM), O dwóch interpretacjach składni fragmentów Rozmyślań dominikańskich

Karolina Borowiec (UAM), Wydanie Rozmyślania przemyskiego a czeski XIV-wieczny Život Krista Pána

17:30 Zamknięcie konferencji

 

Obrady oraz warsztaty odbywać się będą w Salonie Mickiewicza pod Kopułą (IV piętro).

Serdecznie zapraszamy!