1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 28 paźdzernika 2021 r.

Staropolskie Spotkania Językoznawcze 4

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej konferencji z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze: Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje.
Konferencja jest poświęcona pamięci Profesor Zdzisławy Krążyńskiej.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Konferencja, podobnie jak poprzednie z cyklu, ma z założenia formę tylko dyskusji naukowej nad przesłanymi wcześniej tekstami. Obrady odbywać się będą online na platformie Teams. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji prosimy o kontakt z dr hab. prof. UAM Agnieszką Słobodą (mail: asloboda@amu.edu.pl).