1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 9 lipca 2015 r.

Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2: Jak wydawać teksty dawne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej konferencji z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze, która odbędzie się w dniach 16–18 marca 2016 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Temat  spotkania brzmi: Jak wydawać teksty dawne.

Podobnie jak było w wypadku pierwszej konferencji w ramach SSJ, także i ta odbywać będzie się w formule „tylko dyskusja”. Szczegóły dotyczące terminów zgłoszeń i tematów zaproponowanych przez Komitet Naukowy znaleźć można w zakładce Jak wydawać teksty dawne.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń oraz rozpowszechniania informacji o spotkaniu!