1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 stycznia 2016 r.

„Składnia średniowiecznej polszczyzny”, cz. 1

Z radością informujemy, że właśnie ukazała się książka Zdzisławy Krążyńskiej, Tomasza Miki i Agnieszki Słobody Składnia średniowiecznej polszczyzny, część I: Konteksty metody tendencje.

Podstawowym celem książki jest identyfikacja tendencji składniowych, które przejawiają się w procesach i zjawiskach widocznych w staropolskim materiale językowym. Zaprezentowany w książce konstrukt myślowy odwołuje się do dziedzin formułujących hipotezy na temat zmian językowych, które zachodzą w przedziale czasowym sięgającym znacznie dalej w głąb dziejów niż okres piśmienny.

 

„Recenzowana monografia zaskakuje oryginalnością i nowatorstwem. Autorzy oferują spojrzenie na składnię inne niż w dotychczasowych opracowaniach, traktowanych nieraz jako kanon wiedzy historycznojęzykowej, a dodać trzeba, że nie jest to upust młodzieńczej fantazji, a efekt wieloletnich prac doświadczonych historyków języka, lingwistów, którzy nie tylko szukają niezagospodarowanych obszarów badawczych, ale ponad wszystko – starają się weryfikować to, co wiemy o przeszłości języka.

[…] Pokazują autorzy monografii, jakie niebezpieczeństwa czyhają na badacza składni staropolskiej, że prawda o niej nie jest dana w tekstach w sposób bezpośredni, że trzeba szukać dróg pośrednich. Książka winna być obowiązkową lekturą dla każdego historyka języka, nie tylko tego, który zajmuje się składnią”.

(z recenzji prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej)