1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 29 czerwca 2014 r.

„Rozmyślanie przemyskie” – świadectwo kultury literackiej i religijnej z perspektywy wieków

W dniach 12-14 czerwca 2014 w Instytucie Filologicznym Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rozmyślanie przemyskie” – świadectwo kultury literackiej i religijnej z perspektywy wieków, zorganizowana przez IF PWSW w Przemyślu przy współudziale Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki.

W wydarzeniu udział wzięli także pracownicy i doktoranci naszego Zakładu, którzy w swej pracy badawczej niejednokrotnie sięgali do najobszerniejszego staropolskiego apokryfu, a często przez długie lata koncentrowali się głównie na nim.  Nasze wystąpienia dotykały problemów tekstologicznych, składniowych, edytorskich i źródłoznawczych.

Wygłosiliśmy następujące referaty:

  • prof. UAM dr hab. Tomasz Mika, „Rozmyślanie przemyskie” jako tekst;
  • prof. UAM dr hab. Tomasz Mika, dr Dorota Rojszczak-Robińska: Kanon wiedzy o „Rozmyślaniu przemyskim”;
  • dr hab. Agnieszka Słoboda, Liczebniki przysłówkowe w „Rozmyślaniu przemyskim”;
  • dr Dorota Rojszczak-Robińska, Jak pisano „Rozmyślanie przemyskie”. Źródła;
  • mgr Olga Stramczewska, Transkrypcje „Rozmyślania przemyskiego”. Problem długości i granic zdań;
  • mgr Karolina Borowiec, W poszukiwaniu czeskiego kontekstu „Rozmyślania przemyskiego”;

Nasz Uniwersytet reprezentowała także studentka ostatniego roku polonistyki, p. Dorota Masłej, która wygłosiła referat: Ojcze nasz w „Rozmyślaniu przemyskim”.

Wszystkie wystąpienia były żywo dyskutowane przez pozostałych uczestników obrad. Pokłosiem wydarzenia ma być tom poświęcony „Rozmyślaniu przemyskiemu”.