1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 16 listopada 2013 r.

Rok monografii

W 2012 r. pracownicy Zakładu opublikowali cztery monografie naukowe:

  1. Z. Krążyńska, Staropolskie konstrukcje z przyimkami, część V, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza. Nr 44. Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Poznań 2012.
  2. T. Mika, „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań 2012 (Wydawnictwo Naukowe UAM).
  3. D. Rojszczak-Robińska, „Jak pisano Rozmyślanie przemyskie”, Poznań, Wydawnictwo Rys 2012.
  4. A. Słoboda, Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Sematyka i składnia, Poznań 2012.