1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 3 maja 2017 r.

program VII Konferencji Historycznojęzykowej

W dniach 11-12 maja na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej odbędzie się VII Konferencja Historycznojęzykowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika, organizowana przez Koło Miłośników Historii Języka Polskiego działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz do uczestnictwa w obradach i warsztatach.

Program konferencji:

11 maja (Salon Mickiewicza)
8:30 Rejestracja uczestników
9:00 Otwarcie konferencji
9:15 – 11:20 I sesja
9:15-9:35 Dorota Hamerlok: Leksem toczyć – etymologia i rozwój semantyczny
9:35-9:55 Małgorzata Broszko: O zmianach znaczeń wyrazów pochodzących od lec, legać, leżeć
9:55-10:15 Magdalena Wojtyka: Wykluczenie w historii języka – zarys pola semantycznego
10:15-10:35 Katarzyna Zagłoba: Ewolucja gwar na pograniczu dialektalnym. Na przykładzie słownictwa dotyczącego ogrzewania domu
10:35-10:55 Łukasz Borchmann, Daniel Dzienisiewicz: Przemiany semantyczne i ich ilościowe refleksy. Studium frekwencyjne rzeczownika staropolskiego
dyskusja

11:25 – 11:45 przerwa kawowa

11:45 – 13:50 II sesja
11:45-12:05 Aleksandra Deskur: Czym jest oralność?
12:05-12:25 Maria Zając: Stopień unaukowienia dawnych tekstów językoznawczych a koncepcja czytelnika modelowego
12:25-12:45 Dominika Kostecka: Gramatyka języka polskiego Jana Nepomucena Deszkiewicza – główne założenia, struktura, wybrana terminologia
12:45-13:05 Paulina Faliszewska: Założenia Systematycznej składni języka polskiego A. Krasnowolskiego na tle wybranych propozycji syntaktycznych z dziewiętnastowiecznych gramatyk
13:05-13:25 Urszula Modrzyk: Językoznawstwo komputerowe a badanie najnowszej historii języka. Przyimki złożone w modelu LFG
dyskusja

14:00 – 15:00 OBIAD

15:10 – 16:50 III sesja
15:10-15:30 Tomasz Wojczak: Wesoły nam dzień nastał… Studium z zakresu bibliografii materialnej i antropologii symbolicznej o średniowiecznym tropie polskim
15:30-15:50 Dorota Masłej: Kanon modlitw katechizmowych w najdawniejszych polskich zabytkach
15:50-16:10 Dagmara Świerkowska: Język i styl Tragedii Ruskiej wobec problemu autorstwa
16:10-16:30 Małgorzata Parys: Kalendarz astrologiczno-prognostykarski z I połowy XVIII w. – gatunek i styl
dyskusja

16:50 – 17:10 przerwa kawowa

17:10 – 18:50 IV sesja
17:10-17:30 Alicja Bielak: Rola i zakres objaśnień w edycji krytycznej tekstów teologicznych na przykładzie dzieł Marcina Hińczy
17:30-17:50 Karolina Borowiec: Jeszcze kilka uwag o „najstarszym erotyku żakowskim”
17:50-18:10 Aleksandra Mól: Drukarze a norma językowa. Zarys problematyki z perspektyw historycznojęzykowej i edytorskiej
18:10-18:30 Izabela Kotlarska: „We czwartek wieczór drużbowie chodzą po wsi…” – kilka uwag etnologicznych na temat edycji tekstów ludowych spisanych przez Oskara Kolberga
dyskusja

12 maja (Sala Śniadeckich)
9:30 – 11:00 warsztat gościnny Na ścieżkach badań historycznojęzykowych – od inspiracji do realizacji (dr Mariusz Leńczuk, IJP PAN w Krakowie) sala 218

11:00 – 11.20 przerwa kawowa

11:20 – 13:50 V sesja
11:20-11:40 Liubou Padporynava: Zmiany w semantyce morfemów rdzeniowych a spowodowane nimi zmiany motywacji zachodniosłowiańskich fitonimów gwarowych
11:40-12:00 Pia Šlogar: Żywotność archaizmów leksykalnych we współczesnej kaszubszczyźnie
12:00-12:20 Karolina Czemplik: Polonizowanie i polskie cechy dialektalne nazwisk niemieckich na przykładzie wybranych antroponimów mieszkańców parafii Osie na terenie Borów Tucholskich
12:20-12:40 Joanna Waliszewska: Germanizmy w gwarach północnej i zachodniej Wielkopolski – różnice i podobieństwa
12:40-13:00 Marcin Podlaski: Funkcje dativu w języku staroruskim na przykładzie Powieści lat minionych (1113)
13:00-13:40 Katarzyna Jasińska: Od nierządu do niewinnej igraszki. Refleksja nad psotą
dyskusja

14.15 – 15.15 OBIAD

15.30 – 18.00 VI sesja
15:30-15:50 Denitsa Zarkova, Wojciech Stelmach: Słowo o Adamie i Ewie a Historyja barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemie – analiza językowa
15:50-16:10 Marta Siwińska: Przekład czy parafraza? Miejsce kazań Peregryna z Opola w Kazaniach gnieźnieńskich
16:10-16:30 Martyna Sabała: O synonimii staropolskiej na przykładzie XVI-wiecznych przekładów Ewangelii na język polski
16:30-16:50 Jarosław Bedyniak: Pociecha Filozofijej Jana Alana Bardzińskiego. Wybrane zagadnienia pisowni starodruku i języka autora przekładu
16:50-17:10 Magdalena Pliszka: Onomastyka w Gargantui i Pantagruelu F. Rabelais’go w przekładzie T. Żeleńskiego (Boya) – problemy teoretyczne i możliwości badawcze
17:10-17:30 Katarzyna Giętkowska: Tłumacz wobec arcydzieła polskiego średniowiecza. O przekładach Bogurodzicy na język niemiecki
dyskusja
18:00 Zamknięcie konferencji

 

Opis warsztatów:

Prowadzący: dr Mariusz Leńczuk, Pracownia Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie
Temat warsztatów: Na ścieżkach badań historycznojęzykowych – od inspiracji do realizacji.
Dla kogo:
• dla wszystkich ciekawskich, którym bliskie są poszukiwania źródłoznawcze,
• dla sprytnych lub leniwych, którzy chcieliby, nie ruszając się z domu, odnaleźć ciekawe tematy badawcze,
• dla ciut bardziej zaawansowanych, którzy chcieliby dowiedzieć się, gdzie obecnie można odnaleźć interesujące materiały,
• dla wszystkich, którzy mają codzienne problemy z odczytywaniem dawnych rękopisów.
Przedmiot warsztatów: wydania tekstów staropolskich, internetowe bazy danych, fragmenty rękopisów z XV, XVI, XVII i XVIII w.

Kilka słów o warsztatach: Celem warsztatów jest pokazanie kilku potencjalnych ścieżek naukowych poszukiwań, na których łatwo odnaleźć pomysły na artykuł naukowy, pracę licencjacką, magisterską czy doktorat.
W pierwszej części warsztatów omówione zostaną przykładowe źródła inspiracji do badań naukowych, np. dawne wydania, katalogi, spisy, zapomniane czasopisma czy współczesne internetowe bazy danych. Od nich wspólnie przejdziemy do rękopisów, aby w drugiej części pochylić się nad czterema fragmentami tekstów dawnych. Na ich materiale przyjrzymy się poszczególnym zwyczajom pisarskim, stosowanym skrótom, wariantywnym sposobom zapisywania poszczególnych głosek oraz potencjalnym pułapkom, na które narażony jest współczesny badacz tekstów dawnych.