1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 18 paźdzernika 2022 r.

Profesor Tomasz Mika przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Z radością informujemy, że 27 września podczas Walnego Zgromadzenia członków PTJ w Warszawie prof. dr hab. Tomasz Mika został wybrany przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!