1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 25 sierpnia 2019 r.

Profesor Mirosław Skarżyński (1952-2019)

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Mirosława Skarżyńskiego, znakomitego językoznawcy i niezwykłego człowieka. Profesor sprawiał, że językoznawstwo polonistyczne stawało się czymś więcej niż wielkim zbiorem wiedzy o dawnej i współczesnej polszczyźnie. Przywracał naszej Pamięci ludzi tworzących naszą dziedzinę, pozwalał zrozumieć genezę i ewolucję ich poglądów, sprawiał, że stawali się żywi, a my odnajdowaliśmy korzenie własnej naukowej tożsamości. Profesor Mirosław Skarżyński pozostanie z nami w swoich pracach, w zapamiętanych na zawsze opowieściach, w niezapomnianej i niezawodnej życzliwości. Łączymy się w bólu ze społecznością krakowskiej polonistyki, redakcji „Lingvariów”, z wszystkimi bliskim Profesora Mirosława Skarżyńskiego.

W imieniu pracowników i doktorantów

Zakładu Historii Języka Polskiego i własnym

Tomasz Mika