1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 8 kwietnia 2015 r.

Pierwszy tom Staropolskich Spotkań Językoznawczych

Z radością informujemy, że niedawno ukazał się pierwszy tom serii Staropolskie Spotkania Językoznawcze, zatytułowany Jak badać teksty staropolskie, pod redakcją Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej oraz Olgi Stramczewskiej. Publikacja zawiera teksty omawiane podczas konferencji o tym samym tytule, która odbyła się w Poznaniu w dniach 14–15 maja 2014 r.

Poniżej zamieszczamy spis treści. Publikacja została w całości umieszczona w Repozytorium UAM: [dostęp elektroniczny]

Wacław Bartłomiej Twardzik, Filolog. Wspomnienie (1937–2014) ● 11

Karolina Borowiec
Dwujęzyczność pisarza i tekstu na średniowiecznym Śląsku. Rekonesans ● 19
Joanna Kamper-Warejko
Jak badać słownictwo botaniczne? ● 39
Alina Kępińska
Z problematyki opisu składni XVI-wiecznych przekładów Ewangelii na język polski ● 51
Joanna Kulwicka-Kamińska
Co łączy XVI-wieczne tatarskie manuskrypty ze średniowiecznymi rękopisami? ● 63
Mariusz Leńczuk
Polskie glosy w XV-wiecznych łacińskich rękopisach jako problem historycznojęzykowy ● 79
Dorota Masłej
Słownik a tekst. Problem znaczenia odpowiedników leksykalnych w staropolskich przekładach Psalmu 50 ● 103
Magdalena Pastuchowa
„Słowa-kameleony” – jak badać dopowiedzenia w tekście staropolskim? ● 119
Dorota Rojszczak-Robińska
Łacińskie źródła Rozmyślania przemyskiego. Pytania, problemy, perspektywy ● 135
Agnieszka Słoboda
Składnia liczebników głównych w średniowiecznej polszczyźnie – ujęcie integrujące ● 155
Piotr Sobotka
Słowiański morfem -*ak- w formacjach odzaimkowych i odprzymiotnikowych ● 173
Olga Stramczewska
Ślady wielowarstwowości w Rozmyślaniach dominikańskich. Studium przypadku ● 191
Monika Szczot
Od lektury powierzchniowej do strategii lekturowej? Rozważania o wybranych XVI-wiecznych dialogach politycznych ● 203
Jagna Świderska
Staropolska zmiana chw> f w świetle ustaleń dialektologii historycznej ● 221
Rafał Zarębski
Szeregi synonimiczne w badaniach stylistycznego zróżnicowania dawnej polszczyzny na przykładzie Podróży do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu M.K. Radziwiłła „Sierotki”) ● 231