1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 29 grudnia 2023 r.

Obrona doktoratu Aleksandry Deskur

6 grudnia 2023 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Aleksandry Deskur „Rozpoznawanie i badanie śladów języka pierwotnie oralnego w tekstach staropolskich (na materiale apokryfów Nowego Testamentu).

Praca napisana została pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Miki. Promotorem pomocniczym była dr Dorota Masłej.

Praca i obrona zostały ocenione bardzo wysoko, a recenzenci wnioskowali o wyróżnienie rozprawy.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na książkę!