1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 1 września 2015 r.

Nowe „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”

Informujemy, że w najnowszym numerze czasopisma „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza“ (nr 1/2015) pojawił się artykuł dra Marcina Kuźmickiego, mgr Karoliny Borowiec i mgr Doroty Masłej Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej. Z artykułem można się zapoznać tutaj.

Teksty wchodzące w skład numeru są pokłosiem konferencji „Historia języka polskiego – obszary, metody, źródła”, dedykowanej pamięci  Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki, która odbyła się w październiku zeszłego roku.