1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 16 listopada 2013 r.

Nagrody Rektora UAM

Dwoje członków Zakładu Historii Języka Polskiego, prof. dr hab. Tomasz Mika oraz dr hab. Agnieszka Słoboda, znalazło się wśród pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej nagrodzonych przez Rektora UAM za osiągnięcia naukowe. Za swoje rozprawy habilitacyjne opublikowane w 2012 roku otrzymali oni nagrody Rektora UAM II stopnia.