1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 7 grudnia 2020 r.

Nagroda Nitscha dla członka naszego zakładu

Książka dr Doroty Masłej „Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej” otrzymała Nagrodę Wydziału I PAN im. Kazimierza Nitscha. Nagroda przyznawana jest co cztery lata za wybitne i twórcze prace naukowe z zakresu językoznawstwa.

Do tego wyróżnienia książkę zgłosiło Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN. W uzasadnieniu stwierdzono, że monografia ta „wprowadza do polskiej nauki nowe wątki i metody, jest wzorem filologicznej akrybii i wielopłaszczyznowej analizy, a wreszcie odkrywa na nowo zapomniany przez dziesięciolecia staropolski tekst, który okazuje się dowodem na zachodzenie w średniowiecznej polszczyźnie procesu wernakularyzacji. (…) Autorka monografii nie tylko po raz pierwszy podejmuje go na gruncie polskiej filologii, ale czyni to – w rekomendowanej do nagrody książce – w sposób imponujący świadomością metodologiczną i głębią penetracji intelektualnej”.

Opracowanie to uświadamia głębokie podobieństwo procesów równolegle zachodzących w wernakularnych językach w całej średniowiecznej Europie i jest udaną próbą przeniesienia na grunt filologii rodzimej metod stosowanych do badania tekstów dwujęzycznych w nauce europejskiej. Zawiera też edycję badanego tekstu wraz z faksymile rękopisu, co stanowi dla innych badaczy zaproszenie do dalszych badań. Naszej Koleżance serdecznie gratulujemy.