1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 13 czerwca 2022 r.

Nagroda im. A. Gieysztora dla dr Doroty Masłej

Książka dr Doroty Masłej Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej (Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2020) otrzymała II Nagrodę im. Profesora Aleksandra Gieysztora w kategorii książki za lata 2020 i 2021.

Nagroda jest przyznawana młodym badaczom za najlepsze publikacje z zakresu średniowiecza polskiego i europejskiego.

Lista laureatów tegorocznej edycji konkursu jest zamieszczona na stronie Fundacji im. Aleksandra Gieysztora: http://aleksandergieysztor.pl/laureaci/.