1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 22 września 2016 r.

Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów

Z radością informujemy, że właśnie ukazała się książka mgr Doroty Masłej: Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów (Wydawnictwo Rys, Poznań 2016).

„Przedmiotem książki są średniowieczne polskie przekłady modlitwy Ojcze nasz. Jest to pierwsze tego typu opracowanie, obejmujące wszystkie znane i zachowane teksty źródłowe, które uwzględnia bezpośredni kontekst rękopiśmienny, tło historyczne oraz język zabytków.

[…] Pisana eleganckim językiem, z zachowaniem wysokich standardów naukowych i redakcyjnych książka Doroty Masłej jest cennym wkładem do polskiej mediewistyki. Pozornie wąski temat, którego centrum stanowi średniowieczny polski przekład modlitwy Pater noster, jest w rzeczywistości zgrabną syntezą i przyczynkiem do dziejów polskiej chrystianizacji. Drobiazgowa analiza najważniejszej chrześcijańskiej modlitwy pozwala autorce nie tylko zrekonstruować proces kształtowania się polskiej formuły Ojcze nasz, ale również pokazać ewolucję języka i stylu religijnego w polskich tekstach modlitewnych”.

(z recenzji dr hab. Moniki Opalińskiej)

 

Książka dostępna jest w repozytorium UAM, pod adresem: http://hdl.handle.net/10593/14932