1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 14 kwietnia 2015 r.

Kwietniowe naukowe zebranie Zakładu

14 kwietnia o godzinie 13.00 odbyło się kolejne zebranie naukowe Zakładu Historii Języka Polskiego, prowadzone w formule „tylko dyskusja” nad uprzednio przesłanymi roboczymi wersjami artykułów dwóch doktorantek – mgr Karoliny Borowiec oraz mgr Doroty Masłej.

Omawiane teksty dotyczyły kolejno:

1) decyzji wydawniczych podjętych przez Wacława Twardzika w tzw. fryburskim wydaniu Rozmyślania przemyskiego, w artykule zestawionych z transkrypcją paralelnego fragmentu apokryfu czeskiego;

2) nowego odczytania oraz projektu badań nad łacińskim komentarzem językowym do polskojęzycznej Modlitwy Pańskiej

Głos zabrali wszyscy obecni pracownicy oraz doktorantki. Skupiono się przede wszystkim na kwestiach paleograficznych (m.in. na problemach z odczytaniem abrewiacji), językowych i edytorskich (cel wydania a postać transkrypcji, transkrypcja jako interpretacja) oraz wielu pomniejszych zagadnieniach szczegółowych.

Wskazówki oraz propozycje przedstawione podczas spotkania zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania ostatecznych wersji artykułów.