Źródła staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji

Źródła staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy,

organizowanej w ramach działającego przy Zakładzie Historii Języka Polskiego projektu Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym (przy użyciu platformy MsTeams).

Program konferencji dostępny jest poniżej.