2014: Jak badać teksty staropolskie

PROGRAM KONFERENCJI

GALERIA

Cykl konferencyjny Staropolskie Spotkania Językoznawcze otwarty

Zorganizowana przez Zakład Historii Języka Polskiego pierwsza konferencja z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze pt. Jak badać teksty staropolskie za nami. W dniach 14-15 maja 2014 r. w Collegium Maius w Poznaniu dyskutowaliśmy nad dwudziestoma kilkoma referatami, przysłanymi wcześniej i rozesłanymi wszystkim uczestnikom. Zaszczyciło nas swoją obecnością wielu referentów i dyskutantów z różnych ośrodków krajowych (UMK, UŚ, UŁ, UW, IJP PAN, IH PAN, UKW) i zagranicznych (Uniwersytet w Poczdamie), a także różnych wydziałów naszej Alma Mater (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Historyczny, Wydział Neofilologii, Wydział Prawa i Administracji).

Konferencją uczciliśmy pamięć zmarłego Profesora Wacława Bartłomieja Twardzika, którego sylwetkę i naukowe dokonania przypomniano na początku obrad. Do dorobku Profesora wielokrotnie odwoływano się podczas obrad. Przyjęły one formułę „wyłącznie dyskusja”, co okazało się rozwiązaniem bardzo docenionym przez wszystkich obecnych. Dyskusja w każdej sesji przebiegała dwutorowo – najpierw wyłaniano i omawiano problemy ogólniejsze, następnie rozmawiano o kwestiach szczegółowych dotyczących poszczególnych referatów. Nie były one odczytywane – autorzy jedynie bardzo krótko je przypominali, uwypuklając kwestie dyskusyjne. Dzięki tej formule czasu na wymianę poglądów było bardzo dużo (w sumie kilkanaście godzin samej dyskusji), była ona jednak tak żarliwa i wielowątkowa, że debata i tak przenosiła się w kuluary.

Spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza.  Wszystkim Uczestnikom i Dobrodziejom konferencji serdecznie dziękujemy. /ZHJP/

Pokłosiem pierwszej konferencji jest pierwszy tom serii Staropolskie Spotkania Językoznawcze: Jak badać teksty staropolskie pod red. T. Miki, D. Rojszczak-Robińskiej i O. Stramczewskiej.