1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 6 września 2015 r.

Konferencja w Toruniu

W dniach 3-4 września 2015 r. w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja, organizowana przez Instytut Języka Polskiego UMK, pt. Języki słowiańskie i ich odmiany, będąca szóstym spotkaniem z cyklu Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. W wydarzeniu wzięło udział 36 uczestników z całej Polski, a także Czech, Słowacji i Węgier.

Nie zabrakło także członków naszego Zakładu.

Prof. UAM dr hab. Tomasz Mika przedstawił referat pt. Średniowieczna polszczyzna. Język religijno-urzędowy?, który wywołał ożywioną dyskusję nt. kwestii terminologicznych i specyfiki tekstów staropolskich.

Dr hab. Agnieszka Słoboda mówiła o Funkcjach składniowych spójników w średniowiecznych tekstach urzędowych.

Dr Dorota Rojszczak-Robińska wraz z mgr Dorotą Masłej opowiadały o Stylu urzędowym w staropolskich tekstach religijnych.