1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 1 kwietnia 2014 r.

konferencja w Międzywodziu

28-30 marca w Międzywodziu odbyła się jubileuszowa konferencja, zorganizowana z okazji 20-lecia Koła Młodych Naukowców, działającego na Uniwersytecie Szczecińskim – „Przez pryzmat języka”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 uczestników z całej Polski. Nie zabrakło także doktorantek z Zakładu Historii Języka Polskiego UAM, mimo że do Międzywodzia usiłowały dostać się niemalże przez Berlin.

Mgr Karolina Borowiec przedstawiła referat pt. Wartościowanie w badaniach historycznojęzykowych (na przykładzie prac dotyczących pewnej grupy tekstów staropolskich), w którym zestawiła dotychczasowe stanowiska badawcze na temat pochodzenia dwóch zabytków: Cantileny inhonesty oraz Legendy o św. Dorocie. Mgr Olga Stramczewska natomiast przedstawiła wstępne spostrzeżenia dotyczące składni przytoczenia w Rozmyślaniach dominikańskich.

Obydwa referaty spotkały się z życzliwym odbiorem oraz ożywioną, merytoryczną dyskusją na temat problemów dotyczących nieadekwatności terminów i kategorii językoznawczych, wykształconych na gruncie badań nad współczesną polszczyzną, do opisu tekstów dawnych.