1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 29 grudnia 2023 r.

„Język staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy”

Nakładem Wydawnictwa Poznańskie Studia Polonistyczne ukazał się drugi tom studiów nad staropolskimi apokryfami, pt. „Język staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy”, pod redakcją Doroty Rojszczak-Robińskiej, Aleksandry Deskur i Wojciecha Stelmacha.

Z recenzji prof. Krystyna Kleszczowej: „Przekazane mi do recenzji studia nad językiem staropolskich apokryfów to nie tyle „praca zbiorowa”, co monografia wieloautorska, w której podejmowane są studia nad różnymi aspektami tłumaczeń łacińskich apokryfów Nowego Testamentu, przy czym sposób opracowania prezentuje podobne założenia metodologiczne – nie identyczne, a podobne, bo autorzy nie ukrywają swojej postawy badawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie najlepszych sposobów odkrywania prawdy o początkach polszczyzny pisanej”.

Książkę można nabyć w Wydawnictwie PSP.

Spis treści

Redaktorom i autorom serdecznie gratulujemy!