1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 23 września 2020 r.

Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej

Z radością informujemy, że nakładem wydawnictwa Poznańskie Studia Polonistyczne ukazała się monografia dr Doroty Masłej pt. Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej.

Książka zawiera propozycję wieloaspektowej lektury wyjątkowego średniowiecznego zabytku języka polskiego. Niemal zapomniany przez badaczy XV-wieczny rękopis tzw. Kazań augustiańskich okazał się doskonałym materiałem do prześledzenia tego, w jaki sposób rodził się wernakularny tekst w średniowieczu: jak pojawiał się na kartach już stworzonego łacińskiego manuskryptu, jak wchodził w relacje z łacińskim tekstem, jak był językowo opracowywany przy użyciu polszczyzny i łaciny.

Z recenzji wydawniczej prof. IS PAN dr. hab. Piotra Sobotki:

„Przedstawioną mi do recenzji rozprawę dr Doroty Masłej Tak zwane „Kazania augustiańskie”. Znad polsko-łacińskiego manuskryptu oceniam jako z jednej strony wyróżniające się dzieło w obszarze studiów teoretyczno- i historycznojęzykowych, z drugiej zaś – jako dokonanie wybitne, inspirujące metodologicznie, pobudzające do dyskusji, nowatorskie w zakresie badań procesów upiśmiennienia i wernakularyzacji polszczyzny. […] Będzie stanowiła jako książka wzorzec rzetelności badawczej oraz umiejętności metodologicznej połączonych z rozległością oglądu i głębią penetracji intelektualnej. Autorka proponuje wieloaspektowe odczytanie dwujęzycznego zabytku języka polskiego, wzbogacając je o interpretacje jego różnych warstw i kontekstów z nim związanych. Jej zadanie przypomina nieco pracę detektywa, który mając do dyspozycji wiele złożonych i tworzących labirynt faktów bądź tylko ich poszlak, próbuje je rozwikłać i wyjaśnić istotę sprawy. Przenosi się ona zatem do średniowiecznego skryptorium, gdzie uważnie wpatruje się w najdrobniejsze szczegóły kart rękopisu i, uprzejmie przez niego przyjmowana, rozmawia z nim, zadaje pytania o początki, szczegóły oraz okoliczności powstania, racje melodii jego fraz i budującego je „dwugłosu”, a on, na tyle, na ile to możliwe, z właściwą sobie życzliwością odsłania przed Autorką skrywane przez wieki tajemnice.”

Książka dostępna jest na stronie wydawnictwa: http://psp.amu.edu.pl/?type=book&id_asset=1366#