1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 19 czerwca 2016 r.

Dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Olgi Stramczewskiej

Z radością zawiadamiamy, że dnia 22 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w Collegium Maius (w sali  327) odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Olgi Ziółkowskiej „Wokół składni »Rozmyślań dominikańskich«”, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Tomasza Miki.

Recenzentkami rozprawy są: prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa oraz prof. UAM dr hab. Agnieszka Słoboda.

Praca do wglądu w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza AMUR.