1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 12 września 2017 r.

Dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Karoliny Borowiec

Z radością zawiadamiamy, że 20 września 2017 r. o godz. 11.00 w Collegium Maius odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Karoliny Borowiec „Na styku polszczyzny i czeszczyzny. O języku tekstów interferowanych w średniowieczu”, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Tomasza Miki.

Recenzentami rozprawy są: prof. UŚ dr hab. Magdalena Pastuch oraz dr hab. Piotr Sobotka.

Praca do wglądu w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza AMUR.