1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 25 kwietnia 2014 r.

zmarł Profesor Wacław Twardzik

Dziś rano odszedł od nas

Profesor Wacław Bartłomiej Twardzik

Miłośnik i znawca dawnej polszczyzny, której poświęcił całe życie.

Współautor Słownika staropolskiego, niedościgły interpretator i wydawca tekstów staropolskich, autor znakomitych prac historycznojęzykowych. Prawdziwy, wspaniały Przyjaciel.

 

Przyjaciele z Zakładu Historii Języka Polskiego UAM