1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 3 grudnia 2013 r.

zebranie Zakładu

W środę dnia 4 grudnia odbyło się kolejne zebranie Zakładu Historii Języka Polskiego, któremu przewodniczył Tomasz Mika. Tym razem zebranie miało charakter dydaktyczno-badawczo-organizacyjny. Dogłębnie przedyskutowany został projekt ankiet oceniających nauczycieli akademickich oraz wnikliwie przeanalizowano i zaproponowano konstruktywne uwagi do programu dla kierunku „Polonistyka kulturowa”. Część zebrania była poświęcona uwagom końcowym do projektu badawczego, nad którym pracuje ZHJP. Pozostała część zebrania dotyczyła spraw bieżących oraz zbliżających się konferencji naukowych, w których członkowie zakładu będą brali udział. Tą razą ciężar przygotowywania kawy wziął na siebie Tomasz Mika, mimo nieśmiały sprzeciw młodej badaczki Olgi Stramczewskiej.

Wstrzymujący się od kawy podczas tego zebrania

Marcin Kuźmicki