1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 2 lutego 2022 r.

Profesor Bogdan Walczak (1942-2022)

1 lutego odszedł z grona polskich językoznawców wybitny uczony, Profesor Bogdan Walczak. Związany przez lata z Zakładem Historii Języka Polskiego, odegrał istotną rolę w kształtowaniu dydaktyki uniwersyteckiej w zakresie językoznawstwa diachronicznego. Był Mistrzem dla wielu z nas, wzorem naukowca i wykładowcy, który pasją badawczą dzielił się z kolejnymi pokoleniami studentów i doktorantów. Pozostawił po sobie monografie i artykuły naukowe, które stanowią podstawową lekturę dla każdego historyka języka. Profesor wskazywał w nich nowe ścieżki, a jednocześnie obserwował z uwagą dokonania innych, co owocowało jakże pomocnymi publikacjami o charakterze syntetycznym. Był też wspaniałym Kolegą, dowcipnym, życzliwym, obdarowującym nas zabawnymi fraszkami, duszą towarzystwa. Taki pozostanie w naszej pamięci.