1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 23 listopada 2020 r.

Historyja barzo cudna wobec źródeł. Przekład – kompilacja – dzieło

Z radością zawiadamiamy, że nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka mgr. Wojciecha Stelmacha pt. Historyja barzo cudna wobec źródeł. Przekład, kompilacja dzieło. Monografia doktoranta naszego Zakładu powstała na podstawie pracy magisterskiej wyróżnionej pierwszą nagrodą w XVIII edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego w kategorii językoznawczej. Promotorem pracy była prof. UAM dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska.

Z recenzji wydawniczej prof. UAM dr hab. Doroty Rojszczak-Robińskiej:

„Monografia Wojciecha Stelmacha wpisuje się w nurt badań nad staropolskimi apokryfami, który w ostatnich kilkunastu latach przeżywa wyraźne ożywienie. Temat podjęty przez niego w recenzowanej rozprawie, mianowicie relacje pomiędzy staropolskim apokryfem a jego źródłami, poruszany był już wielokrotnie, ale wyłącznie na podstawie apokryfów Nowego Testamentu. Nie zbadano dotychczas w sposób wyczerpujący zależności pomiędzy apokryfami starotestamentalnymi a ich źródłami. Obiektem badań autora jest XVI-wieczny apokryf Starego Testamentu: Historyja barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemie Krzysztofa Pussmana. Wojciech Stelmach weryfikuje głoszoną przez wielu uczonych hipotezę o wierności tłumaczenia Pussmanowego, a także o istnieniu tylko jednego źródła łacińskiego, z którego korzystałby autor polski. (…)

Monografia Wojciecha Stelmacha wypełnia pewną lukę w dotychczasowym stanie badań nad staropolskimi apokryfami. Nie tylko przynosi nowe ustalenia, ale i otwiera nowe perspektywy badawcze, szczególnie dzięki uwzględnieniu głoszonego w ostatnich latach postulatu, by mediewistyczne badania filologiczne miały charakter interdyscyplinarny”.